História značky

Pred 130 rokmi W.C.F.F. Feldten predniesol svojim váženým pracovníkom v rešpektované továrni na výrobu impregnáciou na kožu a iné materiály vetu: "Naši vážení zákazníci musia pocítiť, že je to Feldten. Inak by mohli nakúpiť inde. "

 

Feldten neprijal vlastnosti oleja, mazivá, vosku a iných prírodných látok v základe. Ich štúdiom dokázal oddeliť nepotrebné časti, vďaka čomu ich dokázal efektívne predefinovať.

 

Mnoho tajných formulou tejto dávnej doby sú súčasťou dnešných moderných produktov Feldten, vďaka čomu je zachovaná unikátnosť a ojedinelosť týchto produktov aj v dnešnej dobe.

Musíte cítiť ten rozdiel, musíte cítiť, že je to feldten…

Presne táto fráza sa stala firemné filozofiou vo výrobe týchto produktov a pretrváva aj v súčasnosti.